За да получите избраните от вас продукти, ще е необходимо да предоставите информация с персонален характер. Вие не сте задължени да отговаряте на въпросите, но ако го направите това означава, че се съгласявате да обработваме и използваме предоставената от вас информация.
      Чрез регистрацията в нашия електронен магазин вие се съгласявате да обработваме вашите лични данни, като те се използват единствено във ваша полза – за изработка и получаване на поръчания от вас продукт. Можете да бъдете сигурни, че вашите данни ще бъдат третирани като поверителни в съответствие с действащото законодателство в РБългария за защита на личните данни.
  • Поръчващият има право да получи избрания от него продукт и да заплати определената от Изпълнителя цена, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.
  • Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок от 3 работни дни след потвърждаване на поръчката.
  • Изпълнителят се задължава да отстрани всички нередности по поръчката в срок от 10 работни дни, след като се е съгласил, че нередността е по негова вина.
  • Оценката за произхода на нередността на продукта се извършва на база изпратена снимка от Поръчващият